Eftersom jag numera är basjympaledare inom friskis&svettis är det så blir det väldigt mycket F&S, både hemma och på jympagolvet. Framförallt är det musiklyssnandet som har fått en ny funktion. Jag har förvisso alltid lyssnat mycket på musik och undersökt ny musik så ofta jag kunnat men det har varit kul att upptäcka att nästan ingen av min normala musiksmak [1] [2] går bra att jympa till. Så man har blivit tvungen att vidga sina vyer ytterligare och det tycker jag bara är skoj! Utbildningen har också gjort mig mer medveten om hur jag förmedlar information efterson man under ett jympapass har begränsade möjligheter att förklara eller visa en gång till. Här gäller det förvisso kroppen och den speciella ledarstil det innebär men tanken är väckt och i allra högsta grad applicerbar i andra sammanhang! Vill man se vilka tider jag leder kan man klicka här eller söka på Jonas Hallgren på http://sthlm.friskissvettis.se

För den som funderar på att söka till ledarutbildningen kan jag bara säga: gör det! Till och med de uttagningar man gör utan att kunna någonting egentligen berikar och utvecklar dig som människa. Man får fin feedback och några ord på vägen om det inte gick bra så att man kan fundera en gång till.

 

Replica Rolex watches are in no way inferior to the original rolex replica sale. They are having same designs and styles, their functionality is similar to originals and they are made with great replica watches uk. With the passage of time, techniques and methods employed by manufacturers have undergone a replica watches uk. Now, they employ such advance technology which aids in manufacturing such rolex replica that are undistinguishable from originals. Not only replica watches¡¯ designs are similar to the originals; even the weight of omega replica uk are equal to weight of the originals, thus making it more difficult to set them apart from the originals. Therefore, it can be said that just like originals that require quality investment at one time, replica watches also require one time but a fraction of investment as these watches are less expensive than the originals.