Jag som driver egenart.org heter Jonas Hallgren. Jag erbjuder både web-tjänster i liten och stor skala samt mig själv som uppträdande musiker spelande säckpipa eller tvärflöjt. Jag är baserad i Stockholm men reser mycket, hela Sverige är mitt arbetsfält. Mitt rekord norrut är Vilhelmina även om Stora Blåsjön kändes längre norrut för det var uppe i fjällen och vintertid.

Jag är självlärd inom web men har tagit poäng i MSSQL på KTH utöver min civilingenjörsutbildning i elektronik och känner mig kompetent inom ASP/VBScript och Access, MSSQL. Kan skapa och konfigurera tillräckligt för de flesta weblösningar även i mySQL, postgres och Oracle. Är också medlem på det fantastiska forumet www.webforum.nu under namnet HeadBug.

Mina stora intressen är musik, spelar inte bara säckpipa och tvärflöjt utan även nyckelharpa, elbas och ibland kontrabas, gitarr, piano, träflöjter och trumpet - dessa med varierande framgång men nyckelharpa lägger jag just nu ner energi på att bli bättre på.

Jag är också jympaledare inom Friskis & Svettis där jag leder ca 1-3 baspass i veckan. Det är enormt stimulerande och ger ett fantastiskt tillfälle att leta och experimentera med musiksmak och olika stilar. Mitt musiklyssnande har fått sig en ny vinkling - passar just den här låten att hoppa till eller att göra armhävningar till?

Böcker - att läsa är en passion. Det har passerat en hel del böcker och nästan uteslutande har det varit Science Fiction eller Fantasy och då nästan uteslutande på engelska.

Replica Rolex watches are in no way inferior to the original rolex replica sale. They are having same designs and styles, their functionality is similar to originals and they are made with great replica watches uk. With the passage of time, techniques and methods employed by manufacturers have undergone a replica watches uk. Now, they employ such advance technology which aids in manufacturing such rolex replica that are undistinguishable from originals. Not only replica watches¡¯ designs are similar to the originals; even the weight of omega replica uk are equal to weight of the originals, thus making it more difficult to set them apart from the originals. Therefore, it can be said that just like originals that require quality investment at one time, replica watches also require one time but a fraction of investment as these watches are less expensive than the originals.